Nevíte si rady? Kontaktujte nás:+420 777 910 189, info@vykom.cz
Přihlásit

Nákupní košík

KONTROLY a revize plynových zařízení

Proč jsou nutné kontroly a revize plynových zařízení

Využíváte při vaší práci tepla z plynových infrazářičů, teplovzdušných agregátů a plynových kotlů? Tak to provozujete plynovodní přípojku s regulátorem tlaku plynu, plynovody a spotřebiče s odtahem spalin do venkovního prostoru. Tato plynová zařízení podléhají zvláštním předpisům a normám a jejich provozovatel by měl provádět pravidelné kontroly a revize. Náš tým kvalifikovaných techniků u vás provede veškeré potřebné práce spojené s kontrolami a revizemi plynového zařízení. Budeme za vás dohlížet na dodržování termínů pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení. Protože my dobře víme, že vy, jako provozovatel, se chcete soustředit výhradně na svoji práci a ne na sledování termínů níže uvedených kontrol a revizí.

Kontakt: +420 777 910 189 nebo e-mail servis@vykom.cz.

Pravidelné roční kontroly plynových spotřebičů dle vyhlášky 85/78 Sb (od 1.7.2022 nahrazeno NV.č.191/2022 Sb.) a normy ČSN 38 64 05- Plynová zařízení-Zásady provozu

Provedeme seřízení tlaku plynu, kontrolu hořáku, komory, kontrolu funkce bezpečnostních prvků, termostatů a plynotěsnosti dílů. Při kontrole zaškolíme nové pracovníky obsluhy.

Pravidelné roční kontroly těsností plynovodů dle vyhlášky 85/78 Sb (od 1.7.2022 nahrazeno NV.č.191/2022 Sb.)

Provedeme kontrolu těsnosti hlavního uzávěru plynu, regulátorů tlaku, plynoměrů, vedení plynovodu po uzávěry plynových spotřebičů. Kontrolu umístění spotřebičů z hlediska dostatečného větrání a kontrolu přítomnosti oxidu uhelnatého.

Pravidelné provozní revize plynového zařízení 1x za tři roky dle vyhlášky 85/78 Sb (od 1.7.2022 nahrazeno NV.č.191/2022 Sb.)

Při pravidelné revizi prověříme změnu plynového zařízení od poslední revize, úplnost a správnost dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení, funkci zabezpečovacích, kontrolních měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů.

Kontroly a revize regulátoru tlaku plynu dle zákona č. 458/2000 Sb., § 62, odst. 2 a 4

Jednou za rok provedeme kontrolu v připojovacích spojích, těsnost v závitech, těsnicích polohách a kontrolu namáhání pnutím v instalaci. Zkontrolujeme těsnost při nulovém odběru a těsnost uzavření pojistného ventilu.

Jednou za tři roky provedeme kontrolu v připojovacích spojích, těsnost v závitech, těsnicích polohách a kontrolu namáhání pnutím v instalaci. Zkontrolujeme těsnost při nulovém odběru a těsnost uzavření pojistného ventilu, kontrolu těsnosti zabezpečovacích prvků při uzavření a kontrolu opotřebení vnitřních dílů.

Pravidelné roční kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č.34/2016 Sb

Posuzujeme celkový technický stav s ohledem na požární bezpečnost daného objektu a možnost kontroly po celé délce spalinové cesty.

Za bezpečný provoz plynového zařízení zodpovídá jeho uživatel. Podle zákona č. 458/2000 Sb. § 62, odst. 2, písm. F, má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Revize zářičů

RODA, HELIOS, KASPO, KÜBLER-OPTIMA, SPACE-RAY, Ambi-rad, AMBIRAD-MIDVO, EURAD, ROBERTS GORDON, SYSTEMA, RADI HEAT SCHWANK, FRACCARO, SUNRAD, PANRAD, GIRAD, Lersen, HAINZL, INFRAMAX, GOGAS, MK KOTRBATY, Solaronics, SUTURA CERA SYSTEM, BT, BT HR, RAY-RED, Difotherm, Adrian

Revize teplovzdušných ohřívačů

AERMAX, Aermax rapid, MONZUN, POWRMATIC, ROBUR, ALFA, TECHNOCLIMA, MARKT GEA, Accorroni, MEC, REZNOR, WINTERWARM, Blowtherm, Lersen, Tecnoclima, Hoval

Kontaktujte nás na tel. +420 777 910 189 nebo e-mailu servis@vykom.cz

Výhody nákupu v našem obchodu

 

Rychlá dodávka

Díly máme opravdu skladem a expedujeme je co nejrychleji.

 

Dodávka do EU

Náhradní díly dodáváme do všech zemí Evropské unie.

 

Servis

Náš proškolený tým je Vám připraven pomoci v rámci krajů Královéhrackého, Pardubického, Středočeského a Libereckého.

Co o nás říkají zákazníci