Souhlasím
Nevíte si rady? Kontaktujte nás:+420 777 910 189, info@vykom.cz
Přihlásit

Nákupní košík

Sekce osvědčení

 

TIČR - osvědčení ev. č. 11960-6-18-R-PZ-c,f,g - revize a zkoušky vyhr. plyn. zařízení - Vytvar Zdeněk
TIČR - osvědčení ev. č. 10678-6-17-R-PZ-c,f.g- revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - Jiří Zlatník
TIČR - osvědčení ev.č. 13981/6/20/M-PZ-f,g - montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení - Vytvar Zdeněk
TIČR - osvědčení ev. č. 15152-6-21-M-PZ-c,f,g - montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení - Zlatník Jiří
TIČR - osvědčení ev. č. 12153-6-18-M-PZ-f,g- montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení - Vladimír Kobr
TIČR - osvědčení ev. č. 3752-8-19-R-EZ-E2A - provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení - Zdeněk Vytvar
TIČR- osvědčení ev č 7327-6-16-R-TN-NA, PK4,HK4559 - revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení - Vytvar Zdeněk
Armagas - osvědčení číslo 163-16 - Zdeněk Vytvar
Osvědčení o proškolení na regulační techniku číslo 01-SK-2020611 - Vytvar Zdeněk

Sekce oprávnění

VYKOM s.r.o. - oprávnění na montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, VYKOM s.r.o. - ev.č.: 5317/6/20/PZ-M,R-c,f,g
VYKOM s.r.o. - oprávnění na montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, ev.č.:13732/6/20/EZ-M,O,R,Z-E2A
VYKOM s.r.o. - oprávnění na revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení - ev.č.:1581/6/20/TZ-R-NA,PK4,HK4
Certifikát kategorie I číslo 1333/17 -Ministerstvo životního prostředí

Dokumenty firmy

VYKOM s.r.o. - výpis z obchodního rejstříku

E-shop

Vzorový formulář pro odstoupen od smlouvy

Vyhlášky a nařízení Vlády 

Energetický zákon - zákon č.458-2000Sb.
Práva a povinnosti v oblasti čištění vyhl. 34-2016
Vyhláška č. 21-1979 kterou se určují vyhrazená plynová zařízení
Vyhláška č. 91-1993 Sb k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška č. 85_1978 Sb o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení